Головна » 2017 » Липень » 21 » Чи вчився Гройсман?
15:10
Чи вчився Гройсман?
123456

Ряд політиків висловили сумніви, що прем'єр-міністр України має вищу освіту, та обгрунтували їх. "Знаєте, от я думаю, що дуже погано, коли прем’єр-міністри ніде не вчаться, коли в них немає вищої освіти, як у Гройсмана, коли вони мають фейкові дипломи, там десь рік повчився, і він уже фахівець з юридичних питань. Людина просто абсолютно не підготовлена до прем’єрської посади”, - заявила недавно в ефірі одного з телеканалів Юлія Тимошенко.

Заява лідера "Батьківщини” дуже зацікавила. Тож ми вирішили поцікавитись, що могло стати підставою для таких твердженьопонента голови уряду і яку освіту має чинний керівник уряду.

На порталі Кабміну знаходимо біографію Володимира Гройсмана. Тут - офіційна інформація про його освіту. Начебто все логічно: у 1995 -- 1999 роках майбутній прем'єр-міністр (школу він закінчив 1994-го) навчався у Вінницькому інституті регіональної економіки та управління, де здобув кваліфікацію юриста (освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст).

Уже за рік він вступає до Міжрегіональної академії управління персоналом. Протягом 2000-2002 років здобуває кваліфікацію бакалавра права за напрямом підготовки "право”. А з 2002-го по 2003-й - ще й кваліфікацію спеціаліста за напрямом "правознавство”.

Однак, якщо вірити написаному, на цьому Гройсман не зупиняється. У 2007 -- 2010 роках він навчається у Національній академії держуправління при Президентові України. Тут начебто здобуває кваліфікацію магістра управління суспільним розвитком, пише Експрес.

Також у відкритих джерелах без проблем можна знайти копії дипломів нинішнього прем'єра, що, як можна зрозуміти, поширені його оточенням. Документи мають засвідчити, що в кожному з навчальних закладів він навчався. Щоправда, заочно. Дистанційність форми навчання Гройсман, вочевидь, вирішив компенсувати його загальною тривалістю - 10 років. З документами усе начебто гаразд. Тоді чому опоненти Гройсмана переконують, що він за рік став фахівцем з юридичних питань? А це - неможливо.

Ми вирiшили з'ясувати це в розмовi iз заступником голови партiї "Батькiвщина", народним депутатом Сергiєм Соболєвим та головою комiтету Верховної Ради з питань державного будiвництва, регiональної полiтики та мiсцевого самоврядування Сергiєм Власенком. I тут виявилося чимало цiкавого...

- В офiцiйнiй бiографiї пана Гройсмана вказано, що вiн навчався у трьох навчальних закладах. А Юлiя Тимошенко вважає, що вiн нiде не вчився i що його дипломи фейковi. Як це розумiти?

С. Соболєв: - Iнформацiя про освiту чинного глави уряду дiйсно доволi заплутана. Є чимало пiдстав не довiряти їй. Поясню чому.

Ще перед голосуванням за призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єра депутатам Верховної Ради роздали для ознайомлення його автобiографiю. (До слова, копiю цього документа можете знайти на деяких iнтернет-ресурсах). Так от, про свою освiту вiн розповiдає трьома реченнями: "Загальну середню освiту здобув у вiнницьких школах №18 i №35, якi закiнчив у 1994 роцi. У 2003 роцi закiнчив Мiжрегiональну академiю управлiння персоналом за фахом "юриспруденцiя". У 2010 роцi закiнчив Нацiональну академiю державного управлiння при Президентовi України, отримавши диплом магiстра за спецiальнiстю "Управлiння суспiльним розвитком" (заочна форма навчання)".

В особовiй картцi, яку заповнив Гройсман (її копiя теж доступна в iнтернетi), про вищу освiту та сама iнформацiя, але бiльш деталiзована. Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом (МАУП): рiк вступу -- 2002, рiк закiнчення -- 2003. Звернiть увагу: лише рiк навчання! Гройсман в автобiографiї зазначив, що навчався (протягом того року) за спецiальнiстю правознавство i здобув квалiфiкацiю "юрист" (щоправда, у графi "квалiфiкацiя" мало б значитися "молодший спецiалiст" чи "спецiалiст").

Ще один навчальний заклад - Нацакадемiя держуправлiння при Президентовi. Роки навчання: 2007-2010. Квалiфiкацiя - магiстр. I... жодної згадки про перше - чотирирiчне - навчання у вiнницькому приватному iнститутi! Як це розумiти? Майбутнiй прем'єр забув про це? Зауважу, що не було iнформацiї про навчання Гройсмана в цьому вишi нi на сайтi Верховної Ради (коли вiн був спiкером), нi в українськiй Вiкiпедiї. Але, щойно Гройсман став прем'єром, його бiографiю миттю доповнили: дописали чотири роки iнституту i два роки в МАУП замiсть одного. Вас це не дивує?

С. Власенко: - Проаналiзувавши тi документи, якi подав Гройсман перед голосуванням за призначення на посаду прем'єр-мiнiстра, я також дуже здивувався. Його вкрай коротка юридична освiта в МАУП викликає дуже багато запитань. Та й теперiшня офiцiйна версiя його бiографiї доволi дивна. Навiть якщо спробувати їй повiрити, виходить, що глава уряду квалiфiкацiю бакалавра права за напрямом пiдготовки "право" здобував в одному вишi, а квалiфiкацiю спецiалiста - уже в iншому.

Такi варiанти в принципi можливi, але нетиповi. А якщо врахувати, що в освiтi нашого глави уряду багато й iнших не до кiнця зрозумiлих моментiв, то пiдстав йому вiрити, так би мовити, на чесне слово, небагато.

Крiм того, слiд брати до уваги, що всю свою освiту Гройсман здобував без вiдриву вiд основної роботи, що доволi нелегко, навiть якщо йдеться про заочну форму навчання, особливо ж у галузi права. Зокрема, з листопада 1994 року вiн працював комерцiйним директором приватного пiдприємства "Юнiсть", у 2002 роцi був обраний депутатом Вiнницької мiськради у виборчому окрузi №29 та обiймав посаду заступника голови постiйної депутатської комiсiї з питань прав людини, законностi, депутатської дiяльностi та етики. А в перiод навчання в Нацiональнiй академiї держуправлiння при Президентовi Володимир Борисович уже був мiським головою Вiнницi.

- Ви вважаєте, що Гройсман мiг насправдi не вчитися у Вiнницькому iнститутi регiональної економiки та управлiння - у своєму першому пiсля школи навчальному закладi?

С. Соболєв: - Я схильний вiрити тим даним, якi Гройсман перед призначенням на посаду прем'єра зазначив про себе сам, - його автобiографiї. Людина в такому вiцi мала б iще пам'ятати, де навчалася, хiба нi? А якщо правдивими є власноруч записанi спочатку Гройсманом данi, то виходить, що вiн освiту юриста здобув за один рiк.

Я, маючи диплом iсторика, здобував фах юриста (це в мене була друга вища освiта) п'ять з половиною рокiв! Менi дуже цiкаво: як можна за рiк здобути базову юридичну освiту, не маючи до цього нiякої iншої освiти? Коли ти здобуваєш другу вищу освiту, тобi зараховують низку предметiв.

Але я вiдкрив бiографiю Гройсмана й побачив, що вiн за рiк отримав диплом юриста. Менi це нагадує фейк. Урештi-решт, освiта Гройсмана загалом доволi сумнiвна.

С. Власенко: - У мене доволi пiєтетне ставлення до освiти. Я закiнчував юридичний факультет Львiвського нацiонального унiверситету iм. I. Франка та розумiю, що здобути якiсну юридичну освiту заочно практично неможливо. Тим бiльше в сумнiвних вишах, а не в класичних унiверситетах.

- А в чому полягають претензiї до вищих навчальних закладiв, дипломами яких володiє наш прем'єр?

С. Соболєв: - Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом - навчальний заклад iз сумнiвною репутацiєю. Свого часу був скандал через те, що МАУП видає бiльше дипломiв, нiж там навчається студентiв. У деяких областях iнститутам та коледжам академiї скасували лiцензiю через порушення умов надання освiтнiх послуг. Урештi-решт, нещодавно Мiносвiти заявило, що до цього закладу скерує iнспекцiйну перевiрку, оскiльки вiн запрошує на навчання без сертифiкатiв ЗНО. Та й довкола Академiї держуправлiння при Президентовi не раз виникали скандали - через iнформацiю про те, що дипломи й дисертацiї там почасти купують за грошi.

С. Власенко: - Думаю, ви знаєте, як отримують дипломи в деяких наших вишах. Людина може не вiдвiдувати навчання, не складати iспитiв, але диплом їй видадуть. Таким чином можна отримати хоч десять дипломiв. Ми вже мали Президента, який був "проФФесором" усього, чого тiльки можна, але ж ми розумiємо, чого були вартi цi звання.

- I що в такому разi може бути далi?

- Ми вважаємо, що правоохороннi органи мають здiйснити всебiчну перевiрку наданих Гройсманом паперiв, якi начебто засвiдчують факт здобуття ним вищої освiти. Якщо пiдтвердиться факт, що Гройсман усiх обвiв навколо пальця - вiн має нести за це вiдповiдальнiсть, визначену Кримiнальним кодексом.

До речi... Ми спробували отримати список студентiв, якi у 1995- 999 роках разом iз Володимиром Гройсманом здобували освiту юриста у Вiнницькому iнститутi регiональної економiки та управлiння (нинi це Вiнницький фiнансово-економiчний унiверситет). У приймальнi навчального закладу нам вiдповiли, що з такими питаннями треба звертатись... безпосередньо до ректора й надали номер його службового телефону. Та от застати керiвника унiверситету на мiсцi виявилося проблемою - на нашi дзвiнки нiхто не вiдповiдав. Ректор у вiдпустцi.

Уже незабаром ми повернемось до цiєї теми. Адже це дiйсно принципове запитання: чи виконав чинний прем'єр-мiнiстр одну з найважливiших квалiфiкацiйних вимог, щоб зайняти крiсло керiвника уряду - чи має вiн закiнчену вищу освiту?

Переглядів: 120 | Додав: Oksana | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: